mehmetulubas

HARİTA-PLANLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ
23/01/1988

Aday Hakkında

Location

Eğitim

H
HARİTA VE KADASTRO 2005-2007
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO
H
HARİTA VE KADASTRO 2002-2005
SENİRKENT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ/ ISPARTA

İş Deneyimi

H
HARİTA-PLANLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ 07/2020 - DEVAM EDİYORUM
MURADİYE OSB

Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde Harita-Planlama Birim Yöneticisi olarak OSB sınırları içerisinde tüm imar işleri kapsamında Yapı Ruhsatı kesilmesi, yapı denetim ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, inşa edilen fabrikaların kontrollerinin ve denetimlerinin yapılması, Yapı Kullanma İzin Belgelerinin düzenlenmesi, Harita ve Planlama işleri, alt yapı, üst yapı ile ilgili plan proje ve uygulamaların yapılması sahada yapılan imalatların as-built’lerinin hazırlanması, yapılan imalatların hakkedişlerinin kontrolünün yapılması, diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak koordinasyonlu şekilde çalışılması, Bölge ile ilgili plan proje ve kamulaştırma dosyalarının hazırlanması ve kamu yararı kararı alınması ile ilgili Bakanlığa başvuru yapılması ve takibinin yapılması, İmar planı değişiklikleri ve imar uygulamalarının hazırlanıp Bakanlık onayın sunulması ve takibinin yapılması, OSB ‘nin genişleme alanları ile ilgili haritaların hazırlanması, Yer seçimi komisyonu için gerekli kurum görüşlerinin toplanması, yer seçimi kesinleşen alanlardaki kadastral değişikliklerin yapılması ve tescillerinin yapılması, gibi OSB ile ilgili birçok konuda çalışmaya devam ediyorum.

H
HARİTA TEKNİKERİ 03/2017 - - 07/2020
YUNUSEMRE BELEDİYESİ

Manisa İli, Yunusemre Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Harita – Planlama servisinde Harita Teknikeri olarak, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yapım ve tadilatları için teknik çalışma ve çizimlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara İmar Planı yapımı için kurum görüşlerinin sorulması, Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerine göre yapılak istenen tüm projeler için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerinin sorulması, Özel Kalem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü gibi diger Müdürlüklerin tüm halihazır harita, aplikasyon, projelerin yerlerinin tespiti ve gerekli izinlerinin alınması için gereken haritaların ve vaziyet planlarının hazırlanması ve resmi yazışmaların yapılması, Belediyenin yapmış olduğu projelerin aplikasyonu, kontrolü, kübaj ve metraj hesapları ve tüm imalatların yapılması için gereken ölçme işlerininin yapılması, Muradiye Islah OSB çalışmalarında ilgili kurumlar ile birlikte çalışarak gerekli haritaların ve koordinatlarının hazırlanması, halihazırda parsellerin kullanım durumlarının ve maliklerine ilişkin bilgilerin haritalar üzerinde ve uydu görüntüleri üzerinde hazırlanarak Muradiye Islah OSB kurulması çalışmalarında Harita Kadastro ve ölçüm konusunda gerekli teknik destek verilmiştir.

Ö
Ölçme Grubu Kısım Şefi 03/2015 - 09/2016
Sembol Uluslararası İnşaat A.Ş.

Kazakistan`in Astana Şehrinde EXPO 2017 şantiyesinde Kongre Merkezi. Otel, Ofis binası inşaat safhalarında Ölçme Grubu sorumlusu olarak tüm betonarme kalıp sınırlarının aplikasyonunun yapılması, çelik montaj işlerinde gerekli ölçme işlerinin yapılması, ankrajların çok hassas şekilde proje konumlarına konumlandırılması, çelik montajı, cephe ve çatı kaplama için 3D model projeler üzerinden aplikasyon krokilerinin ve koordinatlarının hazırlanması, sahadaki Türk ve yerel ölçme ekibinin yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması, ölçme ekibinin ihtiyacı olan tüm proje ve koordinatların hesaplanıp hazırlanması ve saha ekiplerine aktarılması, şantiye sahası içinde poligon ağının oluşturulması ve gerekli kontroller ve hesaplarının yaparak oluşabilecek ölçme hatalarını mümkün oldukça sıfıra indirgemek. Şantiye sahasındaki tüm as–builtlerinin yapılması, kazı ve dolguların kübaj hesaplarını Autocad Civil 3D programında 3 boyutlu olarak hazırlanması ve kesitler ile kübaj tablolarının rapor halinde hakediş grubuna teslim edilerek hakkedişlerinin doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması, şantiyemizdeki diğer gruplar, işveren ve kontrol firma ölçme grubu ile koordineli ve ekip olarak uyum içinde çalışarak görevimi yerine getirerek iş bitimi olarak ayrıldım.

H
Harita ve Kadastro Teknikeri 08/2012 - 03/2015
Enka İnşaat A.Ş

Rusya’nın , Sibirya Bölgesi, Krasnoyarsk Şehrinde iki adet toplamda 1600 MGW kurulu güce sahip olan ve 800 MGW gücünde üçüncü ünite olan kömür termik santrali projesinde 1adet Kazan 2 adet Turbin ,8 adet kömür öğütücü değirmen montajı ve diğer ekipman montajı işleri için gerekli projelerin temini, koordinatlarının hazırlanması, sahadaki ölçme ekibinin yönlendirilmesi, işveren ve kontrol firma ölçme ekiplerine teslimatlarının yapılması, şantiye sahasının poligon agının oluşturulması için rasat ölçümleri, gerekli poligon hesaplarını yaparak ölçme hatalarını ortadan kaldırılarak daha sağlıklı ölçümlerin yapılmasını sağlamak. Sahada yapılan imalatların as-built’lerinin yapılması, kazı dolguların Autocad Civil 3D programında 3 boyutlu kübaj hesaplarının yapılıp iş veren firmanın kontrol mühendislerine onaylatarak hakkediş grubuna teslim edilmesi, son olarak da santralin hidro testlerini yaparak is bitimi olarak görevimi tamamladım

H
Harita ve Kadastro Teknikeri 07/2011 - 08/2012
Gama Endüstri A.Ş

Rusya`nin Kaluga şehrinde Demir Çelik Fabrikası Şantiyesinde Çelikhane ve Haddehane kısımlarında tüm betonarme işleri, ankraj’ların konulmasında aplikasyonlarının ve kotlandırma ölçümlerinin yapılması, çelik montaj işlerinde gerekli ölçme işlerinin yapılması, makine ekipman montajı için aplikasyonların yapılarak makine ekipmanların aks ve kotlarının sahada yerlerine aplike edilerek hassas şekilde makinaların yerlerine yerleştirilmesinin sağlanması, Tüm şantiye sahasındaki poligon noktalarının rasat ölçümleri alınıp poligon hesapları yapılarak hassas ölçme işlerinin yapılmasını sağlamak. Yapılan imalatlara deformasyon noktaları oluşturularak belirli zaman aralıklarında kontrollerinin yapılıp raporlanması. Şantiye sahasındaki Türk ve yerel alet operatörlerinin yönlendirmesi ve ihtiyaçları olan proje desteği ve koordinatlarının hesaplanıp ekiplere verilmesi, biten imalatların ve montajı yapılan makine ekipmanların kontrol firma yetkililerine teslim edilmesi icin gerekli as-built’lerinin hazırlanarak hakkediş grubuna teslim edilmesi, alt personel ve üst şeflerimle ekip olarak uyumlu bir şekilde çalışarak iş bitimi olarak görevimi tamamladım.

H
Harita ve Kadastro Teknikeri 01/2010 - 07/2011
Korman Construction

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa, Yenierenköy de Karpaz Gate Marina ve Karpaz Bay Resort yat limanı ve sosyal tesisler inşaatı şantiyesinde inşaat safhasındaki imalatların aplikasyonlarının yapılması, sahadaki poligonların ve röper noktalarının hesaplarının yapılarak tesis edilmesi ve belli zaman aralıklarında kontrollerinin yapılarak yapılacak imalatın en hassas bir şekilde yapılmasını sağlamak, kazı ve dolguların kübaj hesaplarının yapılması, dalgakıran keson’larinin ve rıhtım beton blokların deniz tabanına başarılı bir şekilde yerlerine oturtulması için deniz seviyesinin altında gerekli derinliklerde keson altı zeminin hazırlanması, yerlerinin şamandıralar ile aplikasyonu yapılması ve yüzer halde bulunan beton kesonlarin hassas şekilde deniz tabanına oturtulması, liman içi tabanı için gerekli olan derinliklerin sağlanması için deniz dip taraması yapılıp istenilen proje kotu seviyesine getirilmesi, liman bağlantı yollarının kazı ve dolgularının yaptırılıp asfaltlama için gerekli ölçüm işlerini yapılması, sosyal tesislerin kaba ve ince inşaatında aplikasyonların yapılması, yapılan tüm imalatların as-builtlerinin hazırlanması, işlerini yaparak iş bitimi olarak görevimi tamamladım.

H
Harita ve Kadastro Teknikeri 03/2009 - 01/2010
YÜKSEL PROJE YP İNŞAAT A.Ş.

Ankara, Yenimahalle`de yapımına başlanılan TOKİ 740 Konut ,Okul, Karakol, Sağlık Ocağı ,tüm altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinde kalıp, kolon ve perdelerin sınırlarının aplikasyonların yapılması ve kotlarının verilmesi, yapılacak imalatların önünün açılması için önceden gerekli çalışmaların ve hazırlıkların yapılması, sahadaki, sahadaki tüm poligonların ve röper noktalarının hesaplarının yapılıp belli zaman aralıklarında gerekli kontrollerinin yapılması, yapılan kazı ve dolguların kubajlarının hesaplanması, yapılan imalatların kontrol müşavir firmaya teslim edilmesi işlerinde çalışarak is bitimi olarak ayrıldım.

H
Harita ve Kadastro Teknikeri 07/2007 - 03/2009
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Çanakkale, Biga İlçesi, Degirmencik Köyünde bulunan Demir Çelik fabrikası inşaası, Oksijen tesisi, Arıtma tesisi, tersane birimlerinin inşaat aşamasında ve makine montajı işlerinde sahadaki tüm imalatların, ankraj ve çelik işlerinde aplikasyon yapma ve kotlandırmaları yapılarak hassas imalatların yapılması ve makine ekipmanların aks ve kotlarıının ayarlanarak hassas bir montaj yapılmasını sağlamak, saha poligon ağının oluşturulması ve gerekli ölçüm ve hesaplarının yapılması, teslimatların yapılması, sahada yapılan kazı ve dolgu hesaplarının yapılarak işveren firmaya imzalatıp hakkediş grubuna teslim etmek. Sorumlu olduğum bölgedeki tüm imalatın ve makine ekipman montajının hatasız bir şekilde yaparak görevimi yerine getirdim ve is bitimi olarak ayrıldım.