Dilek Balcı

Muhasebe ve Finans Müdiresi,Mali Müşavir
15/03/1984

Aday Hakkında

Merhaba,
İletişimin net ve güzel olduğu, karşılıklı olarak birbirimize değer katabilen, birbirimizi iyi anlayabilen ve gelişerek büyüyen, kendini bilen ve seven,
kaliteyi, mütevaziliği, güzel değerleri bırakmayanlarla birlik ve beraberlik içinde yolculuk etmek…
teşekkür ederim
Saygılarımla,
İyi Çalışmalar

Location

Eğitim

m
maliye bölümü 2002-2006
Pamukkale Üniversitesi

bölüm 3.

İş Deneyimi

M
Muhasebe ve Finans Müdüresi 2019 - 2023
Birim Makina A.Ş.

Tasarım merkezi muhasebe sistem kurma ve yürütülmesi, yatırım teşvik işlerinde sistem kurma ve geliştirme, İnsan kaynakları, demirbaş ve muhasebe sistem kurma ve geliştirme çalışmaları, banka işlemleri, kredi tahakkuk,tüm yasal beyannameler, ticaret odası ve ebso işlemleri, aylık ihracat-ihraç kayıtlı kdv iade dosyaları ve mahsup işlemleri, raporlamalar, gerekli durumlarda firmayı doğru durumlar için yönlendirme..

M
Mali İşler Yöneticisi 2014 - 2019
Tescom Ups A.Ş.

Yevmiye fiş kontrollerinin yapılması, gider tahakkukları, aylık gider yansıtmaları, insan kaynakları personel sisteminin kurulmasında aktif rol alarak bordroların kontrolü ve sgk onaylarının sağlanması,kıdem tazminatı karşılıklarının aylık tahakkuk kaydı, aylık, üç aylık ve yıllık verilmesi gereken beyannamelerin yasal süreçler içinde yasal mevzuata uygun olarak verilmesi, kredi tahakkuk işlemleri ve takibi, maliyet hesaplarının kontrolü, ithalat ve ihracat dosyalarının kontrolleri, aylık ihraç kayıtlı ile ihracattan doğan iade kdv den olan alacağın mahsuplaştırılması, Arge projelerinde çalışmalarda bulunmak, tübitak 1501 mali rapor proje destek yürütücülüğünü yapmak, demirbaş sisteminin kurularak aylık demirbaş kayıtlarının yapılması ve kontrolü, gelir tablosu ve bilanço çıkarmak, mizanın ufrs ve tfrs'ye uygun olarak çıkartılmasını sağlamak, Ar-Ge ve Bütçe sisteminin kurulmasında aktif rol almak, Ar-Ge destek personeli olarak Ar-Ge Muhasebe işlemlerini yürütmek, dönem sonu işleri, olağan ve olağan üstü genel kurul işleri, vergi dairesi ve diğer yasal yazışmaları yapmak, e defter gönderimi, dağıtım fişlerinin oluşturulması, bütçe raporlarının hazırlanması...

M
Muhasebe Şefi 2011 - 2014
Safkar A.Ş.

Genel Muhasebe Sorumlusu olarak, ihracat ve ithalat dosyaları ile mali evrakların muhasebe kaydı, personel ve iş avanslarının takibi, kdv iade dosyalarının hazırlanması ve sisteme yüklenmesi, vergi dairesi işlemleri, yasal beyannamelerin hazırlanması(muhtasar, kdv, geçici, ba bs, yıllık beyannamelerinin), Yevmiye fiş çekim ve kontrolü, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri, defter basım ve onayı, gelir tablosu ve bilanço tablolarının hazırlanması, mizan kontrolü, mutabakatların kontrolü, dönem sonu işlemleri...

s
stajer mali müşavir 2008 - 2011
Nezahat Günay YMM

firma muhasebe işlemlerinin kontrollerini yapmak, karşıt inceleme tutanaklarını hazırlamak ve firmalarla görüşmek, iade dosyalarının hazırlanmasını sağlamak...

Sertifikalar ve Belgeler

S
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı 2012
mali müşavir ruhsatına hak kazanmakla beraber katıldığım bir çok eğitim ve katılım belgesi bulunmakta