Ayşe Sürücü

Muhasebe
10/02/1998

Aday Hakkında

‑ Fatura, makbuz ve diğer mali belgelerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
‑ Banka hareketlerini takip etmek,
‑ Cari hesap takibini yapmak ve müşteri hesaplarını güncel tutmak,
‑ Vergi beyannameleri ve diğer yasal bildirimlerin hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak,
‑ Şirketin genel muhasebe süreçlerine destek vermek,
‑ Gelir ve gider tablosu takip etmek.

Location

Eğitim

Ü
ÜNİVERSİTE 2015-2019
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İş Deneyimi

S
SMMM 01.03.2019
İLKER ELDEYMEZ SMMM